Innowacje w leczeniu niepłodności

innowacje w leczeniu niepłodności

Selekcja plemników aktywowana w polu magnetycznym (MACS – Magnethic Activated Cell Sorting)

Na czym polega selekcja plemników w polu magnetycznym?

Jest to metoda, która przy zastosowaniu wysokiej klasy odczynników pozwala na oddzielenie plemników martwych (apoptotycznych) z uszkodzonym w dużym stopniu DNA, od plemników prawidłowych oraz tych o niskim stopniu uszkodzenia DNA. Nasienie przygotowane drogą selekcji w polu magnetycznym charakteryzuje się lepszą jakością i ruchliwością plemników oraz niższym indeksem nieprawidłowej budowy morfologicznej (teratozoospermi).

Selekcja plemników to naturalny proces

W warunkach prawidłowego zapłodnienia, u zdrowych kobiet również dochodzi do selekcji plemników w trakcie ich wędrówki do komórki jajowej. Uważa się, że średnio na każde 100 000 000 plemników w nasieniu, tylko 1 000 000 dostaje się do macicy, aby następnie wziąć udział w zapłodnieniu. Jest to naturalny proces, który w przypadku zastosowania metod zapłodnienia pozaustrojowego powinien być przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych.

Dla kogo jest zalecana selekcja plemników w polu magnetycznym?

Procedura ta jest zalecana zwłaszcza pacjentom, u których stwierdzono podwyższony odsetek plemników z uszkodzonym DNA (DFI >30%).

Uszkodzenie DNA plemnika może skutkować:

 • niską zdolnością zapłodnienia komórki jajowej
 • negatywnym wpływem na rozwój zarodka we wczesnym etapie
 • zwiększeniem ryzyka wczesnych poronień

Z badań naukowych wynika, że plemniki uzyskane dzięki selekcji w polu magnetycznym, mają w porównaniu do nasienia bez selekcji (natywnego):

 • wyższy odsetek plemników o prawidłowej budowie
 • niższy procent deformacji plemnika (SDI)
 • są obdarzone lepszą ruchliwością
 • mają niższy odsetek plemników wykazujących zaprogramowaną śmierć komórek (apoptozę)
 • mają mniej plemników z uszkodzeniami DNA, co zwiększa zdolności zapłodnienia

Badania genetyczne zarodka

Diagnostyka przedimplantacyjna pozwala na ocenę genetyczną zarodka w celu stwierdzenia jego poprawności lub wykrycia wad jeszcze przed podaniem go do jamy macicy kobiety. Wykonuje się ją w dwóch wariantach badań:

 • PGD (preimplantation genetic diagnosis)
  Metoda zalecana dla par, które wiedzą, że przynajmniej jedno z partnerów jest obciążone genetycznie, zwłaszcza w zakresie tzw. chorób jednogenowych (np. mukowiscydoza, choroba Huntingtona, hemofilia, dystrofia mięśniowa i inne).
  Dlaczego warto wykonać badanie PGD?
  Badanie umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie obecności wad genetycznych u zarodków. W przypadku potwierdzenia wad, pozwala na uniknięcie nadmiernej ilości transferów i mrożenia zarodków obciążonych genetycznie. Jednocześnie, daje parze pełną wiedzę o zagrożeniach i możliwość skorzystania z dawstwa komórek rozrodczych.

 • PGS – NGS (preimplantation genetic screening)
  Do badania zarodków tą metodą kwalifikowane są pary, które nie mają stwierdzonej choroby genetycznej a pomimo tego, kolejne próby zajścia w ciążę kończą się niepowodzeniami lub poronieniami nawracającymi.
  Dlaczego warto wykonać badanie PGS-NGS?
  • Stwierdzenie obciążeń genetycznych u zarodków pozwoli uniknąć kolejnych nieudanych, stresujących i kosztownych cykli in vitro z użyciem własnych komórek rozrodczych.
  • U par, w których wiek kobiety przekracza 38 lat, badanie wykrywa obciążenie zarodka wieloma chorobami m.in zespołem Downa, zespołem Pataua, zespołem Edwardsa. Możliwe jest wówczas wybranie zarodków prawidłowych genetycznie, unikając transferu zarodków z wadami.
  • Jeśli w ramach badania PGS potwierdzona zostanie prawidłowość zarodków, ich transfer do jamy macicy zwiększy szansę zajścia w ciążę do 60-70%.
  • U par z bardzo niskimi parametrami nasienia, dzięki tej metodzie możliwe jest stwierdzenie przyczyn niepowodzeń zajść w ciążę. Taka diagnostyka umożliwia zastosowanie innych rozwiązań medycznych w celu uzyskania potomstwa.

BADANIE RECEPTYWNOŚCI ENDOMETRIUM

Jesteś po zabiegu in vitro, zarodek rozwijał się prawidłowo, a mimo to nie jesteś w ciąży?

Jednym z powodów może być niereceptywność endometrium (błona śluzowa macicy nie przyjęła zarodka).

Do tej pory termin transferu był ustalany tylko na podstawie rozwoju zarodka, co nie dawało pewności czy endometrium jest przygotowane na jego przyjęcie.

Dzięki badaniu ERA, jako jedyni w Polsce, u 95% pacjentek z wynikiem niereceptywnym, jesteśmy w stanie dokładnie określić, w której dobie rozwoju zarodka należy wykonać transfer, aby zakończył się sukcesem. Tylko u 5% pacjentek z niereceptywnym endometrium, błona śluzowa macicy nie przyjmie zarodka w żadnej dobie jego rozwoju.

Przebieg badania

W celu przeprowadzenia badania receptywności endometrium, około 21 dnia cyklu wykonuje się biopsję endometrium. Próbka endometrium pobierana jest poprzez dopochwowe wprowadzenie bardzo cienkiego cewnika.
Jest to najmniej inwazyjna metoda, która pozwala pobrać materiał do badania.
Badanie to nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Możliwe jest odczucie dyskomfortu lub niewielkiego krwawienia/plamienia z dróg rodnych po biopsji.
Czas oczekiwania na wynik to około 3 tyg.


NAJNOWOCZEŚNIEJSZA METODA VITRYFIKACJI CRYOTEC

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy najnowocześniejszą metodę mrożenia (vitryfikacji) gamet i zarodków CryoTec, która daje 100% jakość świeżych i mrożonych komórek jajowych jak i zarodków. Nasi embriolodzy uczestniczyli w szkoleniu, w tym zakresie pod opieką twórcy metody Dr. Masashige Kuwayama.
Metoda CryoTec jest najbardziej zaawansowaną metodą mrożenia (vitryfikacji) komórek jajowych i zarodków na każdym etapie ich rozwoju. Zastosowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie kriobiologii, zaowocowało powstaniem nowego, lepszego płynu, w którym przebywa mrożona komórka lub zarodek.
Jest to płyn (w języku embriologów – pożywka) do witryfikacji, który daje 100% skuteczność procesu mrożenia. Ponadto, jest metodą bezpieczną dla zarodków i komórek jajowych.

vitryfikacja cryo tec

 Korzyści wynikające z zastosowania metody vitryfikacjiCryoTec:

 • 100% komórek jajowych i zarodków po rozmrożeniu jest w takim samym stanie jak przed vitryfikacją, co pozwala na użycie wszystkich w procedurze in vitro
 • metoda całkowicie bezpieczna dla zarodków i komórek jajowych (nie uszkadza ich struktury podczas mrożenia)
 • większa skuteczność zapłodnienia metodą ICSI (docytoplazmatyczną mikroiniekcją plemnika) dla vitryfikowanych komórek jajowych
 • większy odsetek ciąż uzyskiwanych z vitryfikowanych zarodków

Metoda CryoTec krok po kroku

metoda cryotech leczecznie nieplodnosci

metoda cryotech leczenie nieplodnosci 1


URZĄDZENIE DO SELEKCJI NASIENIA – PICSI

Przeznaczenie: Urządzenie do selekcji nasienia PICSI® służy do wyboru dojrzałych plemników do iniekcji w leczeniu niepłodnych par za pomocą docytoplazmatycznych mikroiniekcji plemnika (ICSI).

Zasada działania urządzenia: Kwas hialuronowy jest składnikiem macierzy wzgórka jajonośnego oocytu. Główka dojrzałego plemnika posiada specyficzny receptor  kwasu hialuronowego, który umożliwia związanie dojrzałego plemnika z tymkwasem. Natomiast niedojrzałe plemniki nie wiążą się z kwasem hialuronowym. Dojrzałe plemniki odznaczają się wysoką integralnością łańcucha DNA, normalną częstotliwością aneuploidii chromosomowych i stanowią wkład ojca do zygoty porównywalny do wkładu, jaki stanowi plemnik wybrany przez osłonę przejrzystą podczas naturalnego zapłodnienia.
W powszechnej praktyce mikroiniekcji, plemniki do iniekcji są wybierane wizualnie na podstawie ich morfologii i ruchliwości. Jednak takie podejście nie odzwierciedla genomowej integralności nasienia i jego zdolności do dostarczenia najlepszego wkładu ojca do zygoty. Urządzenie do selekcji nasienia PICSI umożliwia dokonanie wyboru dojrzałych plemników na podstawie ich zdolności wiązania do hydrożelu hialuronowego. Urządzenie do selekcji nasienia PICSI imituje naturalne związanie dojrzałego plemnika ze wzgórkiem jajonośnym, co jest ważnym etapem selekcyjnym podczas zapłodnienia naturalnego.


SYSTEM MONITOROWANIA ZARODKÓW

Obniżyliśmy cenę PRIMO VISION o 50% teraz kosztuje tylko 350 zł.

Posiadamy unikalny w skali kraju system Primo Vision, który pozwala obserwować zarodek w każdej chwili jego rozwoju, poza ciałem kobiety. Podnosi to znaczenie skuteczność metody in vitro.

W Polsce są tylko dwie placówki, które posługują się tą metodą.

Umożliwia ona monitorowanie aktualnego rozwoju zarodka, w warunkach laboratoryjnych, od momentu połączenia gamety męskiej i żeńskiej, do czasu umieszczenia zarodka w macicy.

Dotychczas o wyborze zarodka decydowano na podstawie oceny morfologicznej. Metoda ta polegała na kilkukrotnym wyjmowaniu w ciągu doby zarodka z inkubatora, co w rezultacie powodowało:

 • narażenie zarodka na zmianę bezpiecznych warunków fizycznych otoczenia, takich jak: stałe w inkubatorze pH, temperatura, czy oświetlenie
 • krótki czas oceny zarodka z uwagi na jego bezpieczeństwo, po wyjęciu z inkubatora
 • wybór kilku zarodków najlepiej rokujących i umieszczeniu ich w macicy, co zwiększało liczbę ciąż mnogich

Obecnie metodę morfologiczną zastąpił system ciągłego monitorowania zarodka Primo Vision. Korzyści płynące z jego zastosowania to:

 • zarodek przebywa w stałych, bezpiecznych warunkach, ponieważ nie ma konieczności otwierania inkubatora
 • ciągła obserwacja procesu podziału komórkowego zarodka, dzięki zainstalowanym kamerom
 • zwiększenie szansy na zajście w ciąże, dzięki możliwości wyboru najlepiej prognozującego zarodka
 • zmniejszenie ryzyka poronienia, z powodu wyboru zarodka, który w procesie dojrzewania ulegał prawidłowym podziałom
 • zmniejszenie liczby wystąpienia ciąż mnogich, poprzez umieszczenie tylko jednego zarodka w macicy

W inkubatorze umieszcza się mikroskopy wyposażone w kamery, które tworzą ciągły zapis etapów rozwoju zarodka. Od momentu zapłodnienia do dnia transferu, system wykonuje z częstotliwością co 5-20 min. zdjęcia. Pozwala to na ciągłe, aktualne monitorowanie stadium rozwoju embriona w czasie rzeczywistym. Ze zdjęć system na bieżąco tworzy film, dzięki czemu w każdej chwili możemy ocenić nie tylko teraźniejsze, ale i wcześniejsze etapy rozwoju zarodka. Metoda ta pozwala na ocenę częstotliwości i jakości podziału komórkowego zarodka. Ma to decydujące znaczenie przy wyborze najlepiej rokującego embrionu.

Jak działa Primo Vision

NACIĘCIE OTOCZKI ZARODKA – ASSISTED HATCHING

Nacięcie otoczki zarodka polega na pocienieniu lub całkowitym mechanicznym przerwaniu ciągłości osłonki otaczającej zarodek. Procedura ta wspomaga zarodki w wydostaniu się z osłonki, przez co ułatwione jest ich zagnieżdżenie w jamie macicy.
AssistedHatching stosowany jest m. in. u kobiet powyżej 35 lat oraz pacjentek z zaburzeniami hormonów. Nacięcie otoczki zarodka podwyższa skuteczność procedury zapłodnienia in vitro, dlatego polecamy je również pacjentom, uktórych wcześniejsze próby in vitro zakończyły się niepowodzeniem.


ENZYM ZWIĘKSZAJĄCY ZDOLNOŚĆ ZAGNIEŻDŻENIA SIĘ ZARODKA – EMBRYO GLUE

Enzym zwiększa szansę zajścia w ciążę od 10-15% podczas stosowania metod rozrodu wspomaganego. Embryo Glue pomaga zarodkowi zagnieździć się w endometrium, w jamie macicy.


WIZUALIZACJA WRZECIONA KARIOKINETYCZNEGO – SPINDLEVIEW (SV)

Procedura wizualizacji wrzecionawykorzystywana jest w leczeniu niepłodności w procedurze ICSI (wstrzyknięcie plemnika bezpośrednio do komórki jajowej). Zwiększa kontrolę nad prawidłowym wstrzyknięciem plemnika do komórki jajowej oraz eliminuje ryzyko uszkodzenia komórki podczas wykonywania mikromanipulacji.